IKC Willem Alexander in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

IKC Willem Alexander
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: ikcwillemalexander@pcboleeuwarden.nl 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Ouderraad

De Ouderraad (OR) wil binnen de Willem-Alexanderschool fungeren als ondersteuning van het team bij activiteiten. Elk jaar zijn activiteiten als het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het versieren van de school, de projectweek, knutselen, sport- en speldagen, uitstapjes enzovoort niet mogelijk zonder de enthousiaste hulp van ouders. De OR speelt hierbij een belangrijke rol, o.a. door het mobiliseren en aansturen van ouders, maar ook financieel, middels de ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage wordt geïnd en beheerd door de OR. Het geld is noodzakelijk om activiteiten mogelijk te maken die niet vanuit het schoolbudget kunnen worden bekostigd, maar wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind of voor de sociale cohesie binnen de school.

Daarnaast is de OR als klankbord erg belangrijk voor de school. De OR vertegenwoordigt en verduidelijkt de belangen van de ouders in al haar facetten.

Vergaderingen OR
Eens per maand wordt er vergaderd, waarbij altijd een afgevaardigde van het team aanwezig is. Diverse activiteiten worden besproken die de kinderen aangaan, zoals hierboven besproken. De voorzitter leidt de vergadering. Er is een secretaris en een penningmeester. In principe hebben ouders voor een periode van twee jaar zitting in de OR. Het laatste nieuws van de Ouderraad is altijd te lezen in de nieuwsbrief.

Ouderbijdrage
Elk jaar krijgt u van de Ouderraad een brief over de ouderbijdrage. Deze is voor dit jaar vastgesteld op 15 euro per kind. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wel erg belangrijk. Met de ouderbijdrage kunnen wij veel leuke en interessante activiteiten organiseren voor kinderen in alle groepen op school. De bijdragen worden o.a. besteed aan vieringen (Pasen, Kerst, Sinterklaas), sport- en speldag, extra onderwijsactiviteiten (crea), het opknappen van het plein en informatiebijeenkomsten voor ouders en verzorgers.


De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op: Rabobank bankrekeningnummer NL61 RABO 0157897109 t.n.v. Willem Alexanderschool, te Leeuwarden. Vermeld graag even de naam/namen van de leerlingen en de groep.


Hebt u vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u mailen naar de penningmeester van de OR: or@alexanderschool.nl

Aan het einde van het lopende schooljaar wordt een financiële verantwoording gepubliceerd in de nieuwsbrief.

Leden Ouderraad 2020-2021
De Ouderraad bestaat uit een groep actieve ouders, met kinderen verspreid over zowel de onder-, midden- en de bovenbouw. Daarnaast zijn twee personeelsleden namens het team vertegenwoordigd.

vader/moeder van:

Sonja Wiersema  (voorzitter)  Marije (gr. 5) en Els (gr. 2)
Marian de Haan (secretaris)  Ewan (gr. 6) Julia (gr. 6)
Lotte Nijssen (penningmeester) Koen (gr. 8) Ruben (gr. 7) Gijs (gr. 2)
Stefaan Borgmans   Bastiaan (gr. 7) Lien (gr. 5)
Grietje Draaisma Iris (gr. 5) en Rico (gr. 2)
Miranda Hamersma Ruben (gr. 7) Erik (gr. 5)
José Lebbing Danique (gr. 3) 

 

Johanna van Wier en Suzanne Yska namens het schoolteam.

We zijn altijd op zoek naar versterking van de OR. Wilt u met ons meedenken en meedoen? U kunt altijd een van de andere leden aanspreken of mailen naar or@alexanderschool.nl

 

(meer over dit onderwerp)