Willem Alexanderschool in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

Willem Alexanderschool
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: alexanderschool@pcboleeuwarden.nl 

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan op een basisschool. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR heeft als doel het (be)oordelen over de voorstellen/beleidslijnen en ontwikkelingen zoals die door de directie en/of het bestuur worden uitgezet en de manier waarop dit wordt uitgevoerd. Hiervoor heeft de MR instemmingsrecht en adviesrecht. De MR vergaderd tien keer per schooljaar.

Taak van de Medezeggenschapsraad
De taak van de MR houdt onder meer in:

 • Gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende schoolse zaken aan het bestuur.
 • Instemmen met bepaalde beleidsvoornemens van het bestuur.

Leden van de Medezeggenschapsraad 2020-2021
De MR bestaat zowel uit ouders als leerkrachten.

Oudergeleding:

 • Annet de Haan 
 • Angelique Cornelisse
 • Daniëlle Notten
 • Diana Pothoven

Personeelsgeleding:

 • Joost Koopmans (voorzitter)
 • Joffra van der Velde (secretaris)
 • Miranda Kooiker

Secretariaat: post via school (j.vdvelde@alexanderschool.nl)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de achttien scholen van de vereniging (PCBO Leeuwarden e.o.). Deze GMR houdt zich bezig met beleidszaken die school-overstijgend zijn. Uit de MR-en van de achttien scholen voor PCBO Leeuwarden worden de leden van de GMR gekozen. 


(meer over dit onderwerp)

In samenwerking met de geledingen van de school, zoekt het bestuur van PCBO Leeuwarden e.o. per
1 augustus 2021 voor IKC Willem Alexander, een boeiende school in een jong kindcentrum,
een bevlogen directeur voor wtf 0,8 - 1,0.

Klik hier voor de uitgebreide informatie over deze vacacture.