IKC Willem Alexander in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

IKC Willem Alexander
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: ikcwillemalexander@pcboleeuwarden.nl 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Leerlingenzorg

Een goed leerlingvolgsysteem is voor onze school van belang. Heeft een leerling extra zorg nodig dan kunnen wij na een diagnose dit bieden. We houden de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig in de gaten. Blijkt dat een leerling de stof niet goed heeft begrepen, dan volgt er verlengde instructie.

Toetsen
De toetsen die bij de methoden horen worden door de leerkracht geregistreerd. De resultaten van de niet-methode gebonden toetsen (van CITO) worden bewaard in de signaleringsmap. Twee maal per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats aan de hand van de resultaten van de toetsen en de observaties. Bij deze bespreking zijn de leerkracht en de Interne Begeleider (IB’er) aanwezig.

1-zorgroute
We werken op school volgens de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken. Doel van de 1- zorgroute is een optimaal onderwijsaanbod voor alle leerlingen en in het bijzonder voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. We kijken naar de behoefte van een leerling en wat ze kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. De 1-zorgroute is een cyclus van planmatig, handelingsgericht werken met een groep leerlingen aan de leerstofgebieden, technisch lezen, rekenen en spelling. Een cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren/evalueren.

Interne begeleider
Wij hebben op school een interne begeleider (IB’er). De taken van de interne begeleider zijn: het coördineren van de leerlingenzorg, de 1-zorg route, het leerlingvolgsysteem en de leerling-besprekingen. De IB’er speelt ook een belangrijke rol in de samenwerking met de ambulant begeleider.


(meer over dit onderwerp)