IKC Willem Alexander in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

IKC Willem Alexander
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: ikcwillemalexander@pcboleeuwarden.nl 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

IKC Willem Alexander

IKC Willem Alexander

Dit schooljaar worden we officieel IKC Willem Alexander. (Integraal Kind Centrum) Dit betekent dat we als partners in onderwijs, opvoeding en opvang van kinderen van 0 – 12 jaar samenwerken met:

  • Sinne Kinderopvang voor- en naschoolse opvang. Kinderopvang voor 0 – 4 jaar en de speelleergroep

Deze samenwerking houdt o.a. in dat er voor de kinderen en ouders activiteiten worden georganiseerd. De samenwerking gaat echter veel verder; op gebied van pedagogisch klimaat is er een gezamenlijk kader vastgesteld van waaruit nu huisregels worden opgesteld, die voor alle organisaties gaan gelden. Dit is vooral voor kinderen gemakkelijk zodat ze niet te maken krijgen met verschillende regels.

Verder werken wij samen met Kunstkade, BV Sport, Welzijn Centraal en Bibliotheek Aldlân.

Speelleergroep “Keizerskroon”
In ons schoolgebouw heeft de speelleergroep “Keizerskroon” haar eigen plek. De organisatie is in handen van Sinne Kinderopvang en maakt deel uit van CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Wij werken nauw samen met de speelleergroep. Kinderen vanaf 2 jaar zijn hier maximaal twee dagdelen in de week welkom. Er zijn altijd twee bevoegde leidsters aanwezig, zodat er in kleine groepjes gewerkt kan worden en er meer aandacht is voor het individuele kind.

Tijden:
Iedere ochtend: 8.30-12.00 uur

Voor aanmelding en informatie
Speelleergroep “Keizerskroon”: Tel. 06-10158870
Sinne Kinderopvang (ook BSO): Tel. 058-267 28 50 
http://www.sinnekinderopvang.nl(meer over dit onderwerp)