IKC Willem Alexander in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

IKC Willem Alexander
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: ikcwillemalexander@pcboleeuwarden.nl 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Christelijke identiteit

De Willem Alexanderschool is een Protestants Christelijke Basisschool. Dat beperkt zich niet tot een vak op het lesrooster. Onze identiteit zit verweven in de manier waarop wij met de kinderen en elkaar omgaan. Wij zien het als onze opdracht om duidelijk gestalte te geven aan een veilige en uitdagende werk- en leefomgeving, met respect voor elkaar en de natuur om ons heen.

Wij dragen normen en waarden over vanuit een Bijbels perspectief. Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school in de onderbouw (groep 1 t/m 4) een jaarrooster met Kinderbijbels. Via een leesrooster die het kerkelijk jaar volgt, (Kerst en Pasen enz.) worden de verhalen aangeboden. Ook worden er spiegelverhalen gebruikt. Iedere maand kunt u in de nieuwsbrief het leesrooster volgen.

In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gebruiken we de methode ‘Kind op Maandag’. De thema’s voor de komende weken vindt u steeds in de nieuwsbrieven.

Natuurlijk zijn ouders/verzorgers en kinderen met een andere achtergrond ook welkom, mits zij onze uitgangspunten respecteren. Dat betekent dat de christelijke vieringen voor alle kinderen verplicht zijn. Vanuit onze pedagogische visie op de ontwikkeling van uw kind(eren), verwachten wij dat u, als verantwoordelijke persoon, hieraan meewerkt.

 

Onze Visie

Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de gedachte “Adaptief Onderwijs”. Dat wil zeggen dat we in ons onderwijs rekening willen houden met de verschillen tussen kinderen. Wij willen een onderwijsomgeving bieden waar het kind zich optimaal kan ontplooien. We hanteren die optimale individuele ontplooiing als een basisbeginsel en willen aantrekkelijk, uitnodigend en uitdagend onderwijs aanbieden. Het zelfstandig handelen en werken neemt bij ons een grote plaats in. Ieder kind is uniek, wij hebben aandacht voor de verschillen.

 

(meer over dit onderwerp)