IKC Willem Alexander in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

IKC Willem Alexander
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: ikcwillemalexander@pcboleeuwarden.nl 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

ICT op school

ICT op school
Op onze school werken we veel met computers en Chromebooks. Op de gangen staan computers, waarop de kinderen kunnen oefenen met educatieve programma's voor rekenen, taal, spellingsvaardigheden, woordenschat en opdrachten kunnen maken, informatie zoeken of presentaties voorbereiden.

In de groep maken ze gebruik van Chromebooks waarop o.a. de oefensoftware van de methodes en andere programma's gebruikt kunnen worden.

Chromebooks
Onze school heeft de beschikking over een groot aantal Chromebooks. Deze worden vooral gebruikt in de groepen 4 t/m 8.  De Chromebooks kunnen worden ingezet voor het inoefenen van vaardigheden, zoals taal en rekenen. Maar ook voor het lezen van teksten, opzoeken van informatie en voor het maken van werkstukken en presentaties en quizzen.

In de groepen 3 beschikken we over een groot aantal iPads, zodat zij de oefenstof van het aanvankelijk lezen op de tablet kunnen oefenen.

Ook in de groep 1 en 2 zijn we in de onderbouw bezig om de kinderen vertrouwd te maken met de computer en/of iPads, door het gebruik van educatieve software en wordt de computer of iPad gebruikt bij de ontwikkeling en het vergroten van de woordenschat en andere ontwikkelings gebieden.

De tablets en/of Chromebooks zijn geen doel op zich, maar een middel voor het onderwijs, wat aantrekkelijk is voor kinderen.

Digitale schoolborden
In iedere groep hangt een digitaal schoolbord, dit maakt het leren voor kinderen aantrekkelijk door beeld en geluid. Een combinatie van beeld en geluid werkt beter dan beeld alleen. Het gebruik levert een rijke leeromgeving en vergroot de kenniswereld. De digitale schoolborden worden op een verantwoorde en didactische manier in ons onderwijs ingezet op vele vakgebieden. Alle leerkrachten zijn geschoold in het gebruik van het digitale schoolbord.

Internet Protocol
Vanaf groep 6 leren we de kinderen de verschillende mogelijkheden van het internet kennen door middel van het lesprogramma “Diploma Veilig Internet”. Dit lesprogramma wordt afgesloten met een eindtoets en de kinderen kunnen een Diploma Veilig Internet halen.
In groep 7 wordt het tweede deel van het lesprogramma gegeven en doen zij mee met de Week van de Mediawijsheid.


(meer over dit onderwerp)