Willem Alexanderschool in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

Willem Alexanderschool
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: info@alexanderschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

ICT op school

ICT op school
Op onze school werken we veel met computers. Op de gangen staan computers, waarop de kinderen kunnen oefenen met educatieve programma's voor rekenen, taal, spellingsvaardigheden, woordenschat en opdrachten kunnen maken, informatie zoeken of presentaties voorbereiden.

Al vanaf groep 1 zijn we in de onderbouw bezig om de kinderen vertrouwd te maken met de computer door het gebruik van educatieve software en wordt de computer gebruikt bij de ontwikkeling en het vergroten van de woordenschat.

Tablets
Onze school heeft de beschikking over een groot aantal Windows tablets. In alle groepen kan er met de tablets gewerkt worden. Hiermee kunnen ze verschillende activiteiten gaan doen. De tablets kunnen worden ingezet voor het inoefenen van vaardigheden, zoals taal en rekenen. Maar ook voor het lezen van teksten, opzoeken van informatie en voor het maken van werkstukken en presentaties en quizzen.

In de groepen 3 beschikken bijna alle kinderen over een tablet, zodat zij de oefenstof van het rekenen en aanvankelijk lezen op de tablet kunnen oefenen.
De tablets zijn geen doel op zich, maar een middel voor het onderwijs, wat aantrekkelijk is voor kinderen.

Digitale schoolborden
In iedere groep hangt een digitaal schoolbord, dit maakt het leren voor kinderen aantrekkelijk door beeld en geluid. Een combinatie van beeld en geluid werkt beter dan beeld alleen. Het gebruik levert een rijke leeromgeving en vergroot de kenniswereld. De digitale schoolborden worden op een verantwoorde en didactische manier in ons onderwijs ingezet op vele vakgebieden. Alle leerkrachten zijn geschoold in het gebruik van het digitale schoolbord.

Internet Protocol
Vanaf groep 6 leren we de kinderen de verschillende mogelijkheden van het internet kennen door middel van het lesprogramma “Diploma Veilig Internet”. Dit lesprogramma wordt afgesloten met een eindtoets en de kinderen kunnen een Diploma Veilig Internet halen.
In groep 7 wordt het tweede deel van het lesprogramma gegeven en doen zij mee met de Week van de Mediawijsheid.


(meer over dit onderwerp)