IKC Willem Alexander in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

IKC Willem Alexander
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: ikcwillemalexander@pcboleeuwarden.nl 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Contact met de ouders

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school heeft voor ons een hoge prioriteit. Tenslotte brengt uw kind een flinke periode van zijn of haar jonge leven bij ons door. Het hele jaar door zijn er diverse momenten waarop wij graag laten zien waarmee uw kind bezig is geweest. Uitgangspunt voor contact tussen school en ouders/verzorgers is dat de ontwikkeling van uw kind voorop staat.

Schoolkalender en Informatieboekje
Aan het begin van ieder schooljaar wordt de schoolkalender en een informatieboekje uitgereikt met daarop alle belangrijke informatie en data voor dat betreffende schooljaar. U hebt dan altijd een handig overzicht bij de hand van de lesvrije dagen, vakanties, belangrijke gebeurtenissen en andere belangrijke informatie. deze kunt u ook vinden op de website.

Parro App
Wij houden u graag op de hoogte van belangrijke en leuke schoolzaken en versturen alle informatie (mededelingen, uitnodiging tien-minuten gesprek en nieuwsbrieven) digitaal naar ouders. Zo kunnen briefjes niet kwijtraken. Dit doen wij via de Parro App.  Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt regelmatig gemaakt en meegegeven aan het oudste kind van een gezin en verstuurt via Parro. Deze nieuwsbrief staat vol met belangrijke berichten, mededelingen, verslagen van gehouden activiteiten en een agenda voor de komende maand. U kunt de nieuwsbrieven ook digitaal vinden op onze website.

Informatieavond
Vrijwel direct aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden in alle groepen. U maakt dan kennis met de betrokken leerkracht(en) en u krijgt informatie over de werkwijze in de groep. Ook wordt er informatie gegeven over activiteiten op school die buiten de lesuren plaatsvinden.

Tien-minuten-gesprekken
Tweemaal per jaar houden we tien-minuten-gesprekken. De leerkracht bespreekt met u (en uw kind vanaf groep 4) de vorderingen van uw kind. Ook kunt u dan het schriftelijke werk inzien. Natuurlijk is iedere leerkracht altijd bereid om u na schooltijd te woord te staan. Voor schooltijd geldt: graag beperken tot een korte mededeling, na schooltijd is het prettig wanneer u van te voren een afspraak maakt. Ook leerkrachten kunnen ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek onder of na schooltijd.

Rapportage
Alle leerlingen bij ons op school worden volgens een toets-kalender getoetst. De resultaten van deze toetsen worden tijdens de contactavonden met de ouders/verzorgers besproken. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de overdracht naar de volgende groep.

Alle kinderen krijgen vanaf groep 2 tweemaal per jaar, in januari en juni, een rapport. De leerlingen van groep 1 krijgen voordat ze naar groep 2 gaan één rapport.

In het rapport worden aan de hand van cijfers en/of woorden de vorderingen van de leerling aangegeven. Ouders/verzorgers die vragen of opmerkingen hebben over het rapport, zijn altijd welkom voor een gesprek. Voor groep 8 is er in april de ‘Route 8’ eindtoets.

Wanneer uw kind de school verlaat, ontvangt de nieuwe school een onderwijskundig rapport over uw kind en een overzicht van de gebruikte methodes en het behaalde niveau.
(meer over dit onderwerp)