Willem Alexanderschool in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

Willem Alexanderschool
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: info@alexanderschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Contact met de ouders

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school heeft voor ons een hoge prioriteit. Tenslotte brengt uw kind een flinke periode van zijn of haar jonge leven bij ons door. Het hele jaar door zijn er diverse momenten waarop wij graag laten zien waarmee uw kind bezig is geweest. Uitgangspunt voor contact tussen school en ouders/verzorgers is dat de ontwikkeling van uw kind voorop staat.

Schoolkalender en Informatieboekje
Aan het begin van ieder schooljaar wordt de schoolkalender en een informatieboekje uitgereikt met daarop alle belangrijke informatie en data voor dat betreffende schooljaar. U hebt dan altijd een handig overzicht bij de hand van de lesvrije dagen, vakanties, belangrijke gebeurtenissen en andere belangrijke informatie.

DigiDuif
Wij versturen alle informatie (brieven en nieuwsbrieven) digitaal naar ouders met DigiDuif. DigiDuif is eenvoudiger, sneller, goedkoper en beter voor het milieu dan het verspreiden van gekopieerde brieven. U ontvangt dus (in principe) alle berichten van school per e-mail. U kunt ook deze informatie ontvangen op uw mobiele telefoon of tablet d.m.v. de gratis App YouConnect. Om ervoor te zorgen dat u geen belangrijke informatie van school mist, kunt u een account via www.digiduif.nl aanmaken met een unieke activeringscode voor uw kind(eren) die u via school ontvangen heeft.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt iedere maand gemaakt en meegegeven aan het oudste kind van een gezin en verstuurt via digiDuif. Deze nieuwsbrief staat vol met belangrijke berichten, mededelingen, verslagen van gehouden activiteiten en een agenda voor de komende maand. U kunt de nieuwsbrieven ook digitaal vinden op onze website.

Informatieavond
Vrijwel direct aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden in alle groepen. U maakt dan kennis met de betrokken leerkracht(en) en u krijgt informatie over de werkwijze in de groep. Ook wordt er informatie gegeven over activiteiten op school die buiten de lesuren plaatsvinden.

Tien-minuten-gesprekken
Tweemaal per jaar houden we tien-minuten-gesprekken. De leerkracht bespreekt met u (en uw kind vanaf groep 4) de vorderingen van uw kind. Ook kunt u dan het schriftelijke werk inzien. Natuurlijk is iedere leerkracht altijd bereid om u na schooltijd te woord te staan. Voor schooltijd geldt: graag beperken tot een korte mededeling, na schooltijd is het prettig wanneer u van te voren een afspraak maakt. Ook leerkrachten kunnen ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek onder of na schooltijd.

Rapportage
Alle leerlingen bij ons op school worden volgens een toets-kalender getoetst. De resultaten van deze toetsen worden tijdens de contactavonden met de ouders/verzorgers besproken. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de overdracht naar de volgende groep.

Alle kinderen krijgen vanaf groep 2 tweemaal per jaar, in januari en juni, een rapport. De leerlingen van groep 1 krijgen voordat ze naar groep 2 gaan één rapport.

In het rapport worden aan de hand van cijfers en/of woorden de vorderingen van de leerling aangegeven. Ouders/verzorgers die vragen of opmerkingen hebben over het rapport, zijn altijd welkom voor een gesprek. Voor groep 8 is er in april de ‘Route 8’ eindtoets.

Wanneer uw kind de school verlaat, ontvangt de nieuwe school een onderwijskundig rapport over uw kind en een overzicht van de gebruikte methodes en het behaalde niveau.

Schoolkrant
Eénmaal per jaar maken de kinderen een schoolkrant. Er zijn drie uitgaven: voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Aangezien de schoolkrant voor de kinderen is, zal de inhoud hoofdzakelijk door de leerlingen gemaakt worden.


(meer over dit onderwerp)