Willem Alexanderschool in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

Willem Alexanderschool
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: info@alexanderschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Brede school

Brede school
Wij zijn partners in de Brede School Aldlân Oost. Dit betekent dat we als partners in onderwijs, opvoeding en opvang van kinderen van 0 – 13 jaar samenwerken met:

  • Sinne voor kinderopvang voor 0 – 13 jaar, speelleergroep (peuterspeelzaal) en voor- en naschoolse opvang.

Deze samenwerking houdt o.a. in dat er voor de kinderen en ouders activiteiten worden georganiseerd. De samenwerking gaat echter veel verder; op gebied van pedagogisch klimaat is er een gezamenlijk kader vastgesteld van waaruit nu huisregels worden opgesteld, die voor alle organisaties gaan gelden. Dit is vooral voor kinderen gemakkelijk zodat ze niet te maken krijgen met verschillende regels.

Verder werken wij samen met Kunstkade, BV Sport, Welzijn Centraal en Bibliotheek Aldlân.

Speelleergroep “Keizerskroon”
In ons schoolgebouw heeft de speelleergroep “Keizerskroon” haar eigen plek. De organisatie is in handen van Sinne Kinderopvang en maakt deel uit van CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Wij werken nauw samen met de speelleergroep. Kinderen vanaf 2 jaar zijn hier maximaal twee dagdelen in de week welkom. Er zijn altijd twee bevoegde leidsters aanwezig, zodat er in kleine groepjes gewerkt kan worden en er meer aandacht is voor het individuele kind.

Tijden:
Iedere ochtend: 8.30-12.00 uur

Voor aanmelding en informatie
Speelleergroep “Keizerskroon”: Tel. 058-288 57 11
Sinne Kinderopvang (ook BSO): Tel. 058-267 28 50 
http://www.sinnekinderopvang.nl

Naschoolse activiteiten
Wij werken samen met o.a. B.V. Sport, deze organiseren iedere maandagmiddag Duimdrop na schooltijd, dit zijn sport- en spelactiviteiten op het schoolplein onder begeleiding. Hier mogen de kinderen vanaf groep 3 gratis gebruik van maken na aanschaf van een Duimdroppasje.

(meer over dit onderwerp)