Willem Alexanderschool in Aldlân, Leeuwarden contactgegevens

Adresgegevens

Willem Alexanderschool
Keizerskroon 86A
8935 LW Leeuwarden

Telefoon: 058-2880073
Mailadres: alexanderschool@pcboleeuwarden.nl 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Aanmelden / kennismaken

In deze onzekere tijd is het misschien niet altijd voor iedereen even duidelijk hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden op de school van uw keuze. U kunt uw kind aanmelden via de website van onze school in het menu “contact”.

Hier kunt u het contactformulier invullen. Daarna neemt de school contact met u op.

Aanmeldingsprocedure 4-jarigen

Een belangrijk en spannend moment: uw kind mag (binnenkort) naar de basisschool. U wilt een goede basisschool voor uw kind. Een school die past bij uw kind en uw visie op goed onderwijs. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is het van belang om goed geïnformeerd te zijn.

Om onze school beter te leren kennen bent u altijd welkom voor een oriënterend gesprek. Dit is een gesprek tussen de ouder(s) en de directeur Titia Boomgaardt. Er wordt dan informatie uitgewisseld over de school en u vertelt in hoofdlijnen iets over uw kind. Dit gesprek wordt afgesloten met een rondleiding door onze school.

Inschrijfformulier
U kunt uw kind na dit gesprek aanmelden via het inschrijfformulier, te verkrijgen bij de directeur. Als u het inschrijfformulier heeft ondertekend en ingeleverd (en er verder geen specifieke omstandigheden een rol spelen) wordt uw kind ingeschreven. Uw kind kan ruim voor de vierde verjaardag worden aangemeld. Voor nieuwe gezinnen geldt: graag een jaar tot een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Voor een volgend kind is 6 maanden van te voren vroeg genoeg. Voor de opgave van een volgend kind kunt u ook een afspraak maken met de directeur.

Entreeformulier
Naast het inschrijfformulier moet u ook een entreeformulier invullen. Dit formulier kunt u samen met het inschrijfformulier op school krijgen en invullen. Daarna kunt u deze formulieren beide opsturen of inleveren op school.

Na inlevering van deze formulieren bij de administratie of de directie van school, krijgt u een bevestiging van inschrijving.

Wennen in de groep
De kinderen mogen van tevoren 2 keer in de groep meedraaien, de zogenaamde 'wenmomenten'. De leerkracht van groep 1 neemt hierover contact op met u, als ouder(s), ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt. Zij maken dan ook een afspraak over de data waarop de kleuters het beste kunnen kennismaken in hun groep. Na de vierde verjaardag komt uw zoon of dochter officieel op school.

Het is voor de school vanzelfsprekend dat de aandacht naar het onderwijs voor uw kind uit gaat. Dat betekent dat uw kind zindelijk moet zijn.

Lidmaatschap PCBO Leeuwarden e.o.
Als u lid wilt worden van de Vereniging PCBO Leeuwarden e.o. kunt u hier het lidmaatschapsformulier downloaden in PDF. Leden betalen een contributiebedrag dat zij zelf mogen vaststellen (vanaf € 10 per jaar). Dit formulier kunt u printen en invullen en daarna opsturen of inleveren op school.

Donateur PCBO Leeuwarden e.o.
Naast leden kent de Vereniging ook donateurs. Via hun donaties ondersteunen ze het PCBO financieel. U kunt hier een formulier downloaden om donateur te worden van de Vereniging van PCBO Leeuwarden e.o. De minimale donatie bedraagt € 10 per jaar.


(meer over dit onderwerp)

In samenwerking met de geledingen van de school, zoekt het bestuur van PCBO Leeuwarden e.o. per
1 augustus 2021 voor IKC Willem Alexander, een boeiende school in een jong kindcentrum,
een bevlogen directeur voor wtf 0,8 - 1,0.

Klik hier voor de uitgebreide informatie over deze vacacture.